W pliku poniżej znajdują się dokumenty, które należy załączyć wraz z pracami uczniów po I etapie.

UWAGA!!!

zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych powinna być przypięta, jako piersza kartka do pracy ucznia.

 

Dokumenty należy spakować do koperty w następującej kolejności:

1. Protokół - I etap

2. załącznik do protokołu I etap - WYŁĄCZNIE wersja papierowa druk komputerowy lub pismo odręczne drukowanymi literami

3. zgoda - oświadczenie dyrektora szkoły_załącznik po I etapie

4. zgoda - oświadczenie nauczyciela koordynującego

5. prace uczniów wraz z przypietą zgodą - oświadczeniem rodzica na przetwarzanie danych osoowych

UWAGA !!!

w przypadku braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów - szkoła zostaje zdyskwalifikowana z dalszego udziału w konkursie.