Proszę pobrać poniższy plik, wypełnić czytelnie i przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich

ul. B.Prusa 10

22-400 Zamość

z dopiskiem: CLICKONMANIAC

lub faksem: 84 638 32 46