Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniami ilościowymi uczniów biorących udział w naszym konkursie w poszczegolnych latach.